logo
Colin Agency is a digital platform for social media influencers in various categories. We are the bridge between influential trendsetters and brands from around the world. Our main vision is to build concepts that suit our clients as well as our influencers – Let’s be creative together!
banner
Visit Colin.se      

To see the world through a lens / A camera guide

ice2

Det är något alldeles särskilt med fotografering. Hur man kan frysa ögonblick man är med om
genom ett enda knapptryck som sedan för alltid finns bevarat. Och hur man, genom att titta på ett fotografi,
färdas tillbaka till det där ögonblicket. Man känner vinden mot huden, fukten i luften, känner värmen från solens
allra sista solstrålar, vad luften doftade och minns hur känslan i kroppen var.
Ögonblick som annars enbart hade stannat kvar som ett fint minne som så småningom hade bleknat bort.
Tiden har nämligen den förmågan.

There is something special with photography. How you can freeze a moment by pressing a button
which always will be preserved. And how you, by looking at a photograph, will travel back to that exactly moment.
You feel the wind against your skin, the moisture in the air, feel the warmth of the very last rays of the sun,
what the air smelled and remember the feeling you had in your body.
Moments that otherwise only had stayed as a nice memory that eventually had faded away.
Time has that ability.

canon22

Vi har fotat med Canons kameror sen vi köpte vår allra första systemkamera. Vi började med en 60D och fotade så mycket
att den tillslut la av, sen köpte vi en 6D som vi fullkomligt älskade, en 7D (som också är en grym kamera) men vi har alltid haft
en dröm om att en dag få fotografera med en Canon Eos 5D Mark III. Idag är den vår allra käraste ägodel.

Vi har alltid älskat våra kameror oavsett modell, men varje gång vi har fått prova att fotografera
med en kamera som är ”lite bättre” är det svårt att inte drömma om att en vacker dag göra det.
Med ”lite bättre” så menar vi naturligtvis inte att om man har en dyrare kamera så blir det automatiskt
bättre bilder, men hur kameran är byggd invändigt gör att kvalitén skiljer sig lite åt.

Men framförallt handlar det om att bestiga det där berget, ta bilen och åka på en roadtrip, gå vilse i en ny stad
och vara ute och fånga ögonblicken. Inspiration kommer aldrig om man sitter och väntar på den.

För oss har det alltid handlat om äventyret.

We have been taken pictures with Canon cameras since we bought our very first system camera.
We started with a 60D and photographed so much with it that finally broke, after that we bought a 6D which we absolutely loved,
then a 7D (which is also an awesome camera) but we have always had a dream that one day shoot with a Canon EOS 5D Mark III.
Today it is our most precious property.

We have always loved our cameras regardless no matter which model we’ve had, but every time we have got to
try to photograph with a camera that is ”a little bit better”, it is hard not to dream of one day shoot with it.
With ”a little bit better” we doesn’t mean that if you have an expensive camera, you will automatically be
better to take pictures, but the quality is slightly better depending on how it is built inside.

But above all this, it is about to climb that mountain, take the car and go on a road trip, getting lost in a new city
and be out there and capture the moments. Inspiration will never come to you if you’re sitting and waiting for it.

For us it has always been about the adventure.

baklucka
7
marikiSkärmavbild 2015-07-14 kl. 18.38.36
Några av våra äventyr, fångade genom en lins ◊ Pictures from some of our adventures

Så, vad handlar fotografering egentligen om?
Det handlar om att försöka tämja ljuset.

So, what is photography about?
It is about trying to tame the light.

2 3
Slutartid 1/125, bländare f/7 ISO 1250  ◊  Shutter speed 1/125, aperture f/7, ISO 1250
Skymning över the Blue Mountains ◊ Dusk over the blue mountains

Att försöka lära sig hur bländartalet, slutartiden och ISO:t samverkar är A&O.
När ljuset träffar motivet du fotar reflekteras det och kommer in genom objektivet
för slutligen fångas av sensorn i kameran. Tänk att ljuset är färgen du målar med, sensorn är målarduken.

Trying to learn how the aperture, shutter speed and ISO works and cooperate is important.
When light hits the subject you’re shooting, the subject reflects and entering through the lens
to finally be captured by the camera’s sensor. Imagine that the light is the color you paint with, the sensor is the canvas.

ozSlutartid 1/200, bländare f/5.6 ISO 200  ◊  Shutter speed 1/200, aperture f/5.6, ISO 200

Bländartalet är storleken på hålet i kamerans objektiv och går att jämföra med ditt öga.
Ju mer du öppnar ögonen, desto mer ljus släpper du in. Bländaren fungerar lika dant.
Ju större större bländartal – desto mer ljus släpper du in. Bländaren påverkar även bildens skärpedjup.
Om du använder ett lågt bländartal (t.ex f/1.8) är ljusgenomsläppet högt och skärpedjupet kort.
Om bländaröppningen är liten (med ett högt bländartal som t.ex. 7 eller högre) blir ljusgenomsläppet litet och skärpedjupet långt.
Genom att bestämma storleken på hålet påverkar du hur mycket ljus som når sensorn (och hur långt skärpedjupet blir).

The aperture number is the size of the hole in the lens of the camera and you can compare it with your eye.
The more you open your eyes, the more light you let in. With the aperture it’s exactly the same.
The larger number of the aperture – the more light you let in. The aperture also affects the image’s depth of field.
If you use a small aperture (for example f/1.8) is light transmission is higher and the the depth of field shorter. 
If the aperture is low (with a high f-number, such as 5.6 or higher) the light transmission is small and depth of field is far.
By determining the size of the hole, it affects how much light reaches the sensor (and how far the depth of field becomes).

c3
camera2
16
Paris4
I de här bilderna är bländartalet högt (från f/5.6 och uppåt), skärpedjupet långt och ljusgenomsläppet litet.
Det ser man genom att titta på hur mycket detaljer som finns med i bilderna.

In these pictures, the aperture is high (from f /5.6 and up), the field of depth is far and light transmission small.
You can see this by looking at the amount of details available in the pictures.
Paris2
365_kale
I de här bilderna är bländartalet lågt (f/1,8), ljusgenomsläppet större och skärpedjupet kort.
Om vi hade gått upp till ett högre i bländartal (t.ex f/5,6) hade mer i bilden blivit skarpt, men vi hade inte fått samma ”djup”.

In these images, the aperture is low (f /1.8), the light transmission is bigger and the depth of field is.
If we had gone up to a higher f-number (for example f /4.5) more in the image had become sharp, but we had not received the same ”depth”.
1
Canon EF 40mm f/2.8

Det här objektivet (som vi kallar för pannkaksobjektiv för att det är så himla litet och gulligt)
har vi haft i tre år och det är fantastiskt objektiv om man vill ta bilder med kort skärpedjup, dessutom är det väldigt prisvärt.

This lens (which we call ‘pancake because it’s so very small and cute) we have had in three years now and it’s great lens
if you want to take pictures with short depth of field, and it is very affordable.

3Canon EF 35mm f/1.4

Det här är vårt senaste tillskott och ett helt fantastiskt objektiv. Bländartalet går ända ned till 1.4 samtidigt som
det är ett grymt objektiv om man vill fota mer landskapsbilder.

This is our newest addition and a fantastic lens. The aperture number goes down to 1.4 while
it is an awesome lens if you want to shoot more landscapes as well. This is the only lens we’re using
at the moment because it is so good.

cameraguide2
Canon Powershoot G5X 

När vi kommer till en ny stad som ligger framför våra fötter att upptäcka och vi inte orkar bära runt
på vår systemkamera så har vi alltid en mindre följeslagare med oss, det senaste halvåret har det varit
den här kameran. Man får aldrig döma en kamera efter dess storlek, den här kameran får plats i en ficka,
väger ingenting och tar fantastiska bilder.

When we are coming to a new city which lies infront of our feet and we are not able to carry around
our SLR, we always have a smaller companion with us, and the past six months it have been
this camera. One should never judge a camera for its size, this camera fits in a pocket,
weighs nothing and takes great pictures.

camerg4
8
Canon Powershot D30

När vi bodde i Australien införskaffade vi oss en GoPro som är en grym kamera i sig,
men att inte kunna se bilderna eller bedöma om de överhuvudtaget gick att använda när vi fotograferade under vatten
ledde till att vi införskaffade oss en Powershot D30 som är en väldigt lättanvänlig & prisvänlig kamera (vilket kan vara skönt när
man är nere på några meters djup), bildkvalitén är grym och den har en display (!!).

When we lived in Australia two years ago, we bought a GoPro to take underwater photos. The GoPro is a good camera itself,
but not being able to see the pictures and judge whether you can use any of them or not, when we were shooting made us
invest in a PowerShot D30 which is a very easy camera to use (which can be comforting when
it is down to a few meters) and it have a display (!!).

nyttomslag
Det bästa sättet att förutspå framtiden är att skapa den ◊ The best way to predict your future is to create it.

2 Comments
Leave a Comment:

Instagram Feed