logo
Colin Agency is a digital platform for social media influencers in various categories. We are the bridge between influential trendsetters and brands from around the world. Our main vision is to build concepts that suit our clients as well as our influencers – Let’s be creative together!
banner
Visit Colin.se      

Deep into the Swedish forest

6
10

För lite mer än en vecka sedan höll vi i en fotokurs tillsammans med Emma Svensson.
I fyra dagar reste vi runt om i vårt avlånga land till platser där glömskan vilar som en skugga och viskar om en historia.
Det är någonting alldeles särskilt med övergivna platser som har fallit glömska och där naturen så småningom har tagit över. Djupt in i de Värmländska skogarna fann vi den här gruvan som är över 260 år gammal och så sagolikt vacker.

For one week ago, we held a photography course together with Emma Svensson. For four days we traveled around in our
long country to places where oblivion rests like a shadow and whispers about a forgotten history.
There is something special with abandoned places where everything have fallen in oblivion and where the nature eventually have been taking over. Deep in the forest in Värmland, we found this mine that is over 260 years old and so stunningly beautiful.

1 Comment
Leave a Comment:

Instagram Feed