logo
Colin Agency is a digital platform for social media influencers in various categories. We are the bridge between influential trendsetters and brands from around the world. Our main vision is to build concepts that suit our clients as well as our influencers – Let’s be creative together!
banner
Visit Colin.se      

Escape the ordinary

weare365_road_16
weare365_marika_3
weare365_marika_1
weare365_mist
weare365_road_18

Om några år, om någon skulle frågat oss vad vi gjorde i oktober den där hösten år 2016 så hade vi förmodligen inte kommit ihåg någonting för det skulle det kunna ha varit enbart en helt vanlig höstmånad i vanlig ordning. För det kommer alltid en oktober oavsett hur vi än ställer oss inför det. Dagar som blir till veckor som så småningom blir till månader, årstider som skiftar och det finns ingenting i världen vi kan göra åt det. Vi hade förmodligen inte kunnat sätta fingret på vad exakt vi gjorde om vi hade fyllt dagarna med rutiner och vardag.
⠀⠀⠀ ⠀
Men oktober hösten 2016 för oss var det här.
⠀⠀⠀ ⠀
Att se hur solen lämnar över dagen till månen för att ta vid och innan dess färgar hela vår omgivning till guld. Att åka längs de kringliga vägarna så långt norr ut som vi aldrig någonsin varit eller kanske kommer vara igen. Det är ögonblick som det här som utgör själva livet.
⠀⠀⠀ ⠀
Vi vet aldrig vad morgondagen har att erbjuda, eller oavsett hur mycket hårt man än klamrar sig fast vid minnen så är de redan förbi, varje sekund för oss framåt och det enda vi kan vara riktigt säkra på är nuet, precis just nu i samma sekund som du läser den här texten. Vi längtar efter saker som vi aldrig tar oss tiden att genomföra, men vad spar vi all tid till egentligen?
⠀⠀⠀ ⠀
Tiden passerar förbi oss oavsett hur mycket eller lite vi vill. Framtiden väntar alltid runt hörnet. Men försök att inte oroa dig för mycket eller ha för bråttom dit. Den kommer ändå.
⠀⠀⠀ ⠀
Ibland slår det oss hur motsägelsefullt och märkligt hela systemet är uppbyggt. Vi spenderar hela veckorna med att jobba för att kunna vara lediga. Jobb må kanske fylla våra fickor, men det är äventyr som fyller själen.


In a few years, if someone asked us what we did in October, the fall of 2016, we would probably not remember anything of it. It could have been just an ordinary autumn month. For there will always be an October regardless how we confront us with it.
⠀⠀⠀ ⠀
Days turn into weeks which eventually turns into months, seasons, and there is nothing in the world we can do about it. We probably had not been able to pinpoint exactly what we did if we had days filled with routines and our regular everyday life.
⠀⠀⠀ ⠀

But October the autumn of 2016 for us was this.


⠀⠀⠀ ⠀
To see how the sun leaving the day for to the moon to take over and color the whole surroundings into gold. To drive along the roads as far north as we never ever been or perhaps will be again. It’s moments like this that make life itself.
⠀⠀⠀ ⠀
We never know what tomorrow has to offer, and no matter how hard you’re holding on to your memories, they are already in the past, every second is pushing us forward and the only thing we can be really sure of is the present, right now this very second as you read this text.
⠀⠀⠀ ⠀
We are living our lives trying to do things to save time and longing for things that we say for ourselves that we don’t have time for, but what are we saving all the time for anyway?
⠀⠀⠀ ⠀
Time passes by us no matter how much or how little we want. The future is always waiting around the corner. But try not to worry too much or be too hasty there. It will get there way to soon anyway.

⠀⠀⠀ ⠀
Sometimes it strikes us how contradictory and strange the whole system is built. We spend the whole week of work to be vacant. Jobs may perhaps fill our pockets, but it is adventure that fills the soul.

No Comments
Leave a Comment:

Instagram Feed